Introductie

Schouls Project- en Risicomanagement BV (SPRM) is bijna 25 jaar actief op het gebied van projectmanagement en projectontwikkeling.
SPRM is een volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan een ander bedrijf.
20 jaar gelden lag de focus met name op gemeentelijke en provinciale organisaties waarbij SPRM de rol van integraal projectmanager vervulde zowel op het gebied van infrastructuur als woningbouw. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor grondverwerving, RO procedures, communicatie en participatie, besluitvorming, aanbesteden en contracteren van marktpartijen, etc., etc..
Tegenwoordig ligt de focus meer op marktpartijen en worden ook met name kleinere projecten in eigen beheer zelfstandig ontwikkeld. Voor de eigen ontwikkelingen ligt de focus met name op complexe binnenstedelijke herontwikkelingen waarbij onze ervaring op het gebied van intergraal projectmanagement binnen gemeentelijke organisaties goed van pas komt.